07:37 ICT Thứ ba, 28/09/2021
 
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 NĐ45_Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

NĐ_45_2020

08/04/2020 Tải về
2 Nghị định về công tác văn thư

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

05/03/2020 Tải về
3 Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019

01/01/2019 Tải về
4 Nghị định 59/2019 ngày 01/7/2019

59/2019/NĐ-CP

01/07/2019 Tải về
5 NĐ 168/2017_NĐ-CP ngày 17/12/2016 của Chính Phủ

Quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước.

17/12/2016 Tải về
6 QĐ 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 Quyết định về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 Quyết định về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

14/09/2016 Tải về
7 CT_26/CT-TTg ngày 05/9/2016

Chỉ thị về tăng cường kỷ lật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

05/09/2016 Tải về
8 NĐ_56/NĐ-CP ngày 9/6/2015

Nghị định 56/NĐ_CP_9/6/2015

06/09/2015 Tải về
9 40/2015/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

27/04/2015 Tải về
10 17/2015/NĐ-CP

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức
và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

14/02/2015 Tải về
11 108/2014/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 108/2014/NĐ-CP ngày 20/01/2014_VỀ CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ

20/11/2014 Tải về
 

Thông báo

  • Hạt Kiểm lâm Đồng Phú thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá (TB26)

    TB_26/HKL-ĐP

    view : 20 | down : 14
  • Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tich thu(TB357)

    357/TB-CCKL

    view : 24 | down : 12

Cảnh báo cháy rừng

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

....