13:42 ICT Thứ sáu, 24/09/2021
 
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 QĐ 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 Quyết định về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 Quyết định về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.

14/09/2016 Tải về
2 QĐ 02/QĐ-SNN ngày 07/01/2015 về công tác thi đau, khen thưởng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định về công tác thi đau, khen thưởng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước

07/01/2015 Tải về
3 QĐ_08/2015_QĐ-UBND ngày 12/5/2015

Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Phước

12/05/2015 Tải về
4 04/2015/QĐ-UBND ngày 5/2/2015

Quyết định ban hành Quy định khung giá các loại rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

05/02/2015 Tải về
5 26/2014/QĐ-UBND về xử lý trách nhiệm

Quyết đinh ban hành Quy định xử lý trách nhiệm đối với Chủ rừng, Hạt Kiểm lâm, UBND cấp xã thiếu kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hành vi phá rừng, đốt rừng, gây thiệt hại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

09/12/2014 Tải về
 

Thông báo

  • Hạt Kiểm lâm Đồng Phú thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá (TB26)

    TB_26/HKL-ĐP

    view : 19 | down : 14
  • Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tich thu(TB357)

    357/TB-CCKL

    view : 21 | down : 11

Cảnh báo cháy rừng

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Tài liệu

Khác

....