04:06 ICT Thứ sáu, 17/09/2021
 

HẠT KIỂM LÂM LHTX BÙ GIA MẬP -PHƯỚC LONG

Hạt trưởng : Trần Văn Đà
Trình độ chuyên môn : Cử nhân luật
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 02713.727.399
Địa chỉ email : tranvada.hkl@binhphuoc.gov.vn
Phó Hạt trưởng : Nguyễn Đức Toàn
Trình độ chuyên môn : Cử nhân luật
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 02713.727.399
Địa chỉ email : nguyenductoan.hkl@binhphuoc.gov.vn
Phó Hạt trưởng : Lê Văn Ty
Trình độ chuyên môn : CN. Luật
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email : levanty.hkl@binhphuoc.gov.vn
 

Thông báo

  • Hạt Kiểm lâm Đồng Phú thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá (TB26)

    TB_26/HKL-ĐP

    view : 17 | down : 8
  • Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tich thu(TB357)

    357/TB-CCKL

    view : 19 | down : 9

Cảnh báo cháy rừng

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì ở website ?

Văn bản

Tin tức

Thông báo

Tài liệu

Khác

....