TT CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Tuần tra, kiểm tra quản lý Bảo vệ rừng, an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2023

Tuần tra, kiểm tra quản lý Bảo vệ rừng, an toàn phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2023

 •   04/04/2023 09:12:00 PM
 •   Đã xem: 766
 •   Phản hồi: 0
Để bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra, Đội KLCĐ&PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh, Bù Đốp kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đối với các đơn vị chủ rừng như Ban quản lý RPH như Tà Thiết, Lộc Ninh và Bù Đốp đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
UBND huyện Bù Đốp kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa 			 cháy rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp

UBND huyện Bù Đốp kiểm tra công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp

 •   03/04/2023 08:57:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Đoàn công tác của huyện Bù Đốp do ông Lê Quang Oanh, Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp làm trưởng đoàn đã kiểm tra về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện.
Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp triển khai Thông tư số 10/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ đến toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị

Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp triển khai Thông tư số 10/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ đến toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị

 •   14/03/2023 10:13:00 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp trì triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ đến toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị.
Quy định về trình tự, thủ tục trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với chủ dự án tự trồng rừng thay thế và chủ dự án không tự trồng rừng thay thế.

Quy định về trình tự, thủ tục trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với chủ dự án tự trồng rừng thay thế và chủ dự án không tự trồng rừng thay thế.

 •   20/02/2023 02:22:00 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Thông tư này quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và được áp dụng với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (chủ dự án) có hoạt động liên quan đến việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH Tên thủ tục hành chính: Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH Tên thủ tục hành chính: Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

 •   16/02/2023 03:36:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Tên thủ tục hành chính: Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh
CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG THAY THẾ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN CẢ TRÊN ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG THAY THẾ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN CẢ TRÊN ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

 •   16/02/2023 03:24:00 AM
 •   Đã xem: 520
 •   Phản hồi: 0
Đó là điểm mới của Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
V/v thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022 - 2023

V/v thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2022 - 2023

 •   02/01/2023 11:34:00 PM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Để chủ động phòng ngừa, hạn chế các vụ cháy rừng, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng và ứng phó kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra trong cao điểm mùa khô năm 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ rừng và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như sau:
Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

 •   26/12/2022 02:31:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh Triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong những tháng mùa khô cuối năm 2022.

Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh Triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong những tháng mùa khô cuối năm 2022.

 •   30/11/2022 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, bảo vệ tài nguyên rừng và giữ gìn môi trường sinh thái trên địa bàn quản lý. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh đã quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị nghiêm túc thực hiện các văn bản cấp trên chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, xác minh vị trí, diện tích, hiện trạng đất lâm nghiệp thay đổi theo Quyết định số 18/QĐ-BNV ngày 03/01/2020 của Bộ Nội vụ trên

Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, xác minh vị trí, diện tích, hiện trạng đất lâm nghiệp thay đổi theo Quyết định số 18/QĐ-BNV ngày 03/01/2020 của Bộ Nội vụ trên

 •   13/11/2022 08:36:00 PM
 •   Đã xem: 943
 •   Phản hồi: 0
Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) đã phối hợp với Phòng QLBVR & BTTN - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước cùng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 249/KH-BCĐ ngày 31/10/2022 của Ban Chỉ đạo về việc kiểm tra, xác minh vị trí, diện tích, hiện trạng đất lâm nghiệp thay đổi theo Quyết định số 18/QĐ-BNV ngày 03/01/2020 của Bộ Nội vụ trên địa bàn huyện Bù Đốp để kiểm tra, xác minh lại các diện tích thay đổi trên.
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp lâm sinh.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp lâm sinh.

 •   07/11/2022 04:11:00 AM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp lâm sinh. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.
Triển khai thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 •   31/10/2022 11:28:00 PM
 •   Đã xem: 515
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thực hiện kế hoạch Quy hoạch Lâm nghiệp của tỉnh trong Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, chiến lược phát triển lâm nghiệp, chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học; bảo đảm quản lý rừng bền vững các mặt trong cống tác bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; khai thác các dịch vụ từ rừng gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, nâng cao giá trị kinh tế của rừng và giá trị văn hoá, lịch sử; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao sinh kế của người dân.
Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ

Thực hiện Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ

 •   31/10/2022 11:11:00 PM
 •   Đã xem: 765
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm nhận thấy cần thiết phải ban hành kế hoạch thay thế Kế hoạch số 1167/KH-KL nhằm đảm bảo thực hiện đúng cơ chế chính sách của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc đúng chuyên môn trong công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Kế hoạch số 82-KH/TU và Kế hoạch số 260/KH-UBND
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

 •   01/11/2022 05:11:00 AM
 •   Đã xem: 631
 •   Phản hồi: 0
Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong việc bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, trong đó có các loài chim hoang dã, di cư cũng như các vùng chim quan trọng (nếu có); ngăn chặn, chấm dứt tình trạng săn, bắt tận diệt, phá hủy sinh cảnh của các loài chim hoang dã, di cư (nếu có) trên địa bàn tỉnh. Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bù Gia Mập và các đơn vị chủ rừng nghiêm túc thực hiện.
V/v tăng cường công tác bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư trong mùa chim di cư.

V/v tăng cường công tác bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư trong mùa chim di cư.

 •   01/11/2022 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 711
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (sau đây gọi tắt là các đơn vị Kiểm lâm), các đơn vị chủ rừng và tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả văn bản số 446/CCKL-QLBVR ngày 26/7/2022 của Chi cục Kiểm lâm về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn tỉnh
Hạt Kiểm lâm Đồng Phú chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng đối với các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện.

Hạt Kiểm lâm Đồng Phú chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng đối với các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện.

 •   02/11/2022 03:59:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Hạt Kiểm lâm đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng PCCCR đối với các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện để hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các công tác thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng và đồng thời rà soát các phương tiện, dụng cụ, cũng cố tổ đội PCCCR và phân công trực PCCCR tại cơ quan Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú
bù đăng1

Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng và Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh.

 •   06/10/2022 04:35:00 AM
 •   Đã xem: 758
 •   Phản hồi: 0
Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước và Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức tỉnh Đắk Nông đã diễn ra buổi Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng vùng giáp ranh.

Các tin khác

Dịch vụ công trực tuyến
Trả lời cử chi
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập13
 • Hôm nay1,705
 • Tháng hiện tại5,183
 • Tổng lượt truy cập1,218,984
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Trần Quốc Hùng - Chi cục trưởng - Trưởng ban biên tập
Đc: 673 đường Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT 0271.3.879461 - 0271.3.886.490 ; Email: CCKIEMLAMBINHPHUOC@GMAIL.COM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây