THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

 •   12/06/2023 08:51:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm 5,569 m3 lâm sản gỗ tròn là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp
Kết quả lựa chọn đấu giá tài sản

Kết quả lựa chọn đấu giá tài sản

 •   02/12/2022 02:31:00 AM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Kết quả lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, KP Phú Tân, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 •   24/11/2022 08:46:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Thời gian nhận hồ sơ: Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày 25/11/2022 (nộp hồ sơ trong giờ hành chính: sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: 673, Phú Riềng Đỏ - P. Tân Bình -TP. Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước.
THÔNG BÁO SỐ: 727/TB-CCKL NGÀY 07/11/2022 KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO SỐ: 727/TB-CCKL NGÀY 07/11/2022 KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 •   07/11/2022 09:29:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, KP Phú Tân, P Tân Phú, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 •   27/10/2022 04:53:00 AM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Để tài sản là tang vật vi phạm bị tịch thu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp được xử lý kịp thời theo đúng quy định hiện hành. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá đối với 01 lô tài sản gồm Lâm sản gỗ có khối lượng 1,976 m3; Lâm sản ngoài gỗ (Củi) khối lượng 5,872 ster điều thuộc chủng loại Dẻ thuộc nhóm V- Thông thường.
Chi cục Kiểm lâm Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Chi cục Kiểm lâm Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 •   26/04/2022 05:41:00 AM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước là đơn vị được lựa chọn để tổ chức đấu giá tài sản đối với lô tài sản 11 hộp (phách), chủng loại căm xe, thuộc nhóm ii- nhóm gỗ thông thường, có khối lượng gỗ xẻ là 3,013 m3, quy thành gỗ tròn 4,820 m3.
Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 •   15/04/2022 05:27:00 AM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Lâm sản tịch thu trong xử lý vi phạm hành chính (gỗ xẻ Chai, khối lượng 1,652 m3, nhóm III).

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Lâm sản tịch thu trong xử lý vi phạm hành chính (gỗ xẻ Chai, khối lượng 1,652 m3, nhóm III).

 •   12/05/2021 10:02:02 PM
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá tài sản như sau:
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Gỗ xẻ tịch thu trong xử lý vi phạm hành chính khối lượng 5,721 m3

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Gỗ xẻ tịch thu trong xử lý vi phạm hành chính khối lượng 5,721 m3

 •   22/03/2021 05:37:49 AM
 •   Đã xem: 300
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá 5,721 m3 gỗ xẻ các loại như sau:
Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá 2,905 m3 gỗ Bằng Lăng thuộc nhóm thông thường.

Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá 2,905 m3 gỗ Bằng Lăng thuộc nhóm thông thường.

 •   21/09/2020 03:01:32 AM
 •   Đã xem: 340
 •   Phản hồi: 0
Theo Quyết định số 381/QĐ-SNN-KL ngày 18/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Để đảm bảo tài sản được đưa ra bán đấu giá theo đúng quy định. Chi cục Kiểm lâm tỉnh thông báo lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá 31,043 m3 gỗ thuộc nhóm thông thường

Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá 31,043 m3 gỗ thuộc nhóm thông thường

 •   16/09/2020 10:13:20 PM
 •   Đã xem: 351
 •   Phản hồi: 0
Theo Quyết định 379/QĐ-SNN-KL ngày 15/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Để đảm bảo tài sản được đưa ra bán đấu giá theo đúng quy định. Chi cục Kiểm lâm tỉnh thông báo lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản. Nội dung thông báo cụ thể như sau:
Thông báo lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Thông báo lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

 •   27/04/2020 09:19:43 PM
 •   Đã xem: 423
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-SNN-KL ngày 24/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu. Để đảm bảo tài sản được đưa ra đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Nay Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước thông báo lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá tài sản. Nội dung thông báo cụ thể như sau:
Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản.

Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản.

 •   12/02/2020 09:08:45 PM
 •   Đã xem: 414
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá 06 hộp gỗ Cẩm lai Nhóm II A.
Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá

Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá

 •   20/10/2019 09:45:42 PM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán tài sản đấu giá Nhằm đảm bảo tài sản được đưa ra đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Chi cục Kiểm lâm thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá là Tài sản tịch thu, cụ thể như sau:
Hạt Kiểm lâm LHTX Bù Gia Mập - Phước Long Thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá

Hạt Kiểm lâm LHTX Bù Gia Mập - Phước Long Thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá

 •   09/09/2019 09:57:39 PM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
Hạt Kiểm lâm liên huyện thị xã Bù Gia Mập – Phước Long thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá 24 hộp gỗ xẻ Gõ đỏ, khối lượng 0,931 m3.
Hạt Kiểm lâm Bù Gia Mập - Phước Long Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán tài sản đấu giá

Hạt Kiểm lâm Bù Gia Mập - Phước Long Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức bán tài sản đấu giá

 •   29/05/2019 03:26:55 AM
 •   Đã xem: 295
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo tài sản được đưa ra đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Hạt Kiểm lâm liên huyện Bù Gia Mập – Phước Long thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá là Tài sản tịch thu tại Quyết định số 83/QĐ-TTTVPT ngày 06/4/2019, cụ thể như sau:
Thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá

Thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá

 •   08/05/2019 08:26:34 PM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
Nhằm bảo đảm tài sản (tang vật vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu) được đưa ra bán đấu giá đúng quy định của pháp luật. Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, cụ thể:

Các tin khác

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Hôm nay1,893
 • Tháng hiện tại49,016
 • Tổng lượt truy cập2,017,500
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Trần Quốc Hùng - Chi cục trưởng - Trưởng ban biên tập
Đc: 673 đường Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT 0271.3.879461 - 0271.3.886.490 ; Email: CCKIEMLAMBINHPHUOC@GMAIL.COM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây