Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật – BQL Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tái thả động vật sau cứu hộ về rừng tự nhiên.

Ngày 1/4/2021, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Trung tâm) – BQL Vườn Quốc gia Bù Gia Mập đã tái thả về môi trường tự nhiên số động vật hoang dã được Trung tâm tiếp nhận và cứu hộ thành công trong thời gian qua gồm: 02 cá thể Khỉ đuôi lợn, 01 cá thể Trăn gấm, 01 cá thể Trăn đất, 02 cá thể Rùa núi vàng.
Rùa núi vàng được thả về môi trường tự nhiên (Ảnh cắt từ clip - nguồn Trung tâm Cứu hộ, Bảo  tồn và Phát triển sinh vật – BQL VQG Bù Gia Mập)
Các địa điểm được chọn thả phù hợp với cho việc thích nghi của động vật như: Đối với cá thể Khỉ thả nơi có trạng thái rừng gỗ kín, thường xanh; xa khu vực có ít người qua lại, thuận lợi cho việc kiếm ăn và thích nghi với môi trường sống mới của loài Khỉ; Đối với 02 cá thể Rùa núi vàng và 02 cá thể Trăn đất: Thả khu vực có các khe suối ẩm ướt, trạng thái gỗ kín thường xanh; thuận lợi cho việc tìm kiếm thức ăn, nước uống của loài Trăn, Rùa.
Qua quá trình được chăm sóc, luyện tập các cá thể động vật đã đủ khả năng sinh tồn trong tự nhiên và sau khi được tái thả các động vật này được tiếp tục theo dõi sự thích nghi với môi trường tự nhiên trong 15 ngày.

Tác giả bài viết: Bá Phúc

Nguồn tin: Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và PTSV- BQL VQG Bù Gia Mập