Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Gỗ xẻ tịch thu trong xử lý vi phạm hành chính khối lượng 5,721 m3

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá 5,721 m3 gỗ xẻ các loại như sau:
1. Thông tin tài sản đấu giá
- Tài sản là lâm sản gỗ: tổng có 52 (năm mươi hai) hộp (phách) gỗ xẻ, khối lượng 5,721 m3(năm phẩy bảy hai một mét khối).
Trong đó:
+ 16 (mười sáu) hộp (phách) gỗ xẻ, loài gỗ thông thường (Lim xẹt- nhóm V), khối lượng 2,089 m3 (hai phẩy không tám chín mét khối).
+ 36 (ba mươi sáu) hộp (phách) gỗ xẻ, loài gỗ Gõ mật- nhóm IIA (nhóm quy cấp, quý, hiếm), khối lượng 3,632 m3 (ba phẩy sáu ba hai mét khối).
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 40.744.548 đồng (bằng chữ: Bốn mươi triệu bảy trăm bốn mươi bốn ngàn năm trăm bốn mươi tám đồng chẵn).
2. Tiêu chí lựa chọn đơn vị, tổ chức đấu giá: Thực hiện theo Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản 2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ: 03 ngày làm việc, kể từ ngày 23/3/2021 (nộp hồ sơ trong giờ hành chính: sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: 673, Phú Riềng Đỏ - P. Tân Bình -TP. Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước.
Mọi chi tiết xem Thông báo đính kèm /uploads/news/2021_03/tb-143lua-chon-to-chuc-dau-gia.pdf./.

Tác giả bài viết: Chi cục Kiểm lâm