TUYÊN TRUYỀN - PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG THAY THẾ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN CẢ TRÊN ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG THAY THẾ SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN CẢ TRÊN ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

 •   16/02/2023 03:24:00 AM
 •   Đã xem: 675
 •   Phản hồi: 0
Đó là điểm mới của Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Bài tuyên truyền: Chung tay bảo vệ động vật hoang dã và phòng chống tác hại, hiểm họa do các loài động vật hoang dã gây ra trên địa bàn.

Bài tuyên truyền: Chung tay bảo vệ động vật hoang dã và phòng chống tác hại, hiểm họa do các loài động vật hoang dã gây ra trên địa bàn.

 •   07/02/2023 08:00:00 PM
 •   Đã xem: 5006
 •   Phản hồi: 0
Nhằm bảo đảm thực thi nghiêm pháp luật về quản lý, bảo vệ ĐVHD, bảo đảm an toàn tính mạng sức khỏe con người, có kiến thức tối thiểu khi tiếp xúc với ĐVHD, phòng tránh lây lan dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài ĐVHD trong môi trường tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến cân bằng sinh thái, sức khỏe con người và uy tín của đất nước trên trường quốc tế, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.
Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh Triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong những tháng mùa khô cuối năm 2022.

Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh Triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong những tháng mùa khô cuối năm 2022.

 •   30/11/2022 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, bảo vệ tài nguyên rừng và giữ gìn môi trường sinh thái trên địa bàn quản lý. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Ninh đã quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị nghiêm túc thực hiện các văn bản cấp trên chỉ đạo.
Chi cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022

Chi cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022

 •   14/11/2022 09:40:00 PM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Giảng viên của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Đồng Nai tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại Hội trường Chi cục Kiểm lâm. Tham dự lớp tập huấn có gần 80 đồng chí học viên là công chức Kiểm lâm đang công tác tại Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, Đội KLCĐ & PCCCR, cán bộ chuyên trách lâm nghiệp cấp xã và lực lượng bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng về tham gia.
Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và một số quy định về chữa cháy rừng đến các đơn vị chủ rừng.

Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và một số quy định về chữa cháy rừng đến các đơn vị chủ rừng.

 •   07/11/2022 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp hướng dẫn chi tiết cách thức xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng mẫu số 02 Phụ lục III của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng; trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy rừng của từng đối tượng là chủ rừng, của người hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sinh sống, có hoạt động trong rừng, ven rừng và của của cơ quan, đơn vị có liên quan theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018; đồng thời thông tin về một số quy định, chế tài trong việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến chủ rừng, nhất là các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp lâm sinh.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp lâm sinh.

 •   07/11/2022 04:11:00 AM
 •   Đã xem: 481
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp lâm sinh. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 118/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 118/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

 •   25/10/2022 03:08:00 AM
 •   Đã xem: 1965
 •   Phản hồi: 0
Nghị định 118/2021/NĐ-CP gồm 4 Chương 43 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, thay thế Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2012, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2020

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2012, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2020

 •   25/10/2022 03:02:00 AM
 •   Đã xem: 4545
 •   Phản hồi: 0
Luật số 67/2020/QH14 gồm có 04 điều, cụ thể: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC; Điều 2. Bổ sung, thay thế, bỏ một số từ, cụm từ tại một số điều, khoản, điểm của Luật XLVPHC; Điều 3. Bãi bỏ một số điều khoản của Luật XLVPHC và Điều 4. Hiệu lực thi hành.
Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý,bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn huyện Lộc Ninh”.

Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý,bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn huyện Lộc Ninh”.

 •   22/08/2022 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 648
 •   Phản hồi: 0
Để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư; ngăn chặn, chấm dứt tình trạng săn, bắt tận diệt, hủy hoại môi trường sống tự nhiên dẫn đến việc thay đổi môi trường sống và hệ sinh thái, làm suy giảm số lượng. Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.
Đội KLCĐ & PCCCR tăng cường tuần tra bảo vệ rừng tại Ban QLRPH Bù Đốp.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật”

 •   13/07/2022 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 704
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật”. Theo đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị rà soát và tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 18/10/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước và Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tăng cường công tác kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn quản lý

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tăng cường công tác kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn quản lý

 •   26/06/2022 09:16:00 PM
 •   Đã xem: 475
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, Đội KLCĐ&PCCCR (Đội) đã tăng cường triển khai, thực hiện việc kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản đối với các cơ sở chế biến, mua bán cất giữ lâm sản; các cơ sở nuôi, chế biến mẫu vật các loài động vật rừng (động vật hoang dã) trên địa bàn tỉnh.
Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   26/06/2022 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 138/QĐ - UBND Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Bình Phước: Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ngành trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Bình Phước: Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ngành trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

 •   26/06/2022 08:57:00 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/12/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT Quy định về phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2022. Tổng cục Lâm nghiệp cũng đã có Công văn số 583/TCLN-KL ngày 21/4/2022, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 21 tại địa phương, trong đó có việc xây dựng quy chế phối hợp xác minh thông tin doanh nghiệp kê khai.
Cây xanh trồng tập trung trên lâm phần Ban QLRPH Tà Thiết năm 2021

Bình Phước: Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ.

 •   06/04/2022 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 597
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ phát động và phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 về việc phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”; Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ và kết quả thực hiện kế hoạch trồng cây xanh năm 2021 trên địa bàn tỉnh đạt được.
Kiểm lâm LHTX Bù Gia Mập - Phước Long hăng hái tuần tra bảo vệ tài nguyên rừng Khu di tích núi Bà Rà - Thị xã Phước Long

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm và phát động thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2023)

 •   06/04/2022 02:47:00 AM
 •   Đã xem: 628
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1053/QĐ-BNN-TCLN ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam và Quyết định số 1110/QĐ-BNN-TCLN Ban hành Kế hoạch thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2023).
Paner tuyên truyền

Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19”

 •   15/03/2022 03:50:00 AM
 •   Đã xem: 396
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/3, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 604/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19.
ảnh mj

Đề án Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2021 -2030

 •   13/03/2022 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 1094
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 177/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 – 2030.
Ảnh sưu tầm: Cây Cao su trồng trên đất lâm nghiệp

Thông tin về việc trồng cây Cao su trên đất lâm nghiệp không thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.

 •   25/01/2022 08:53:00 PM
 •   Đã xem: 867
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/9/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 5620/BNN-TCLN về việc đề nghị của UBND tỉnh Bình Phước về kết luật của Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, văn bản nêu rõ việc trồng cây Cao su trên đất lâm nghiệp không phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT có nêu cụ thể:
Khẩu hiệu thi đua phòng chống Covid

Kiểm lâm Bù Đăng phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

 •   17/10/2021 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” theo tinh thần Kế hoạch số 523/KH-CCKL ngày 14/9/2021 của Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm Bù Đăng đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể công chức và người lao động.

Các tin khác

Dịch vụ công trực tuyến
Trả lời cử chi
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay1,279
 • Tháng hiện tại11,806
 • Tổng lượt truy cập1,304,220
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Trần Quốc Hùng - Chi cục trưởng - Trưởng ban biên tập
Đc: 673 đường Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT 0271.3.879461 - 0271.3.886.490 ; Email: CCKIEMLAMBINHPHUOC@GMAIL.COM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây