TUYÊN TRUYỀN - PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và một số quy định về chữa cháy rừng đến các đơn vị chủ rừng.

Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và một số quy định về chữa cháy rừng đến các đơn vị chủ rừng.

 •   07/11/2022 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp hướng dẫn chi tiết cách thức xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo đúng mẫu số 02 Phụ lục III của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng; trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy rừng của từng đối tượng là chủ rừng, của người hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sinh sống, có hoạt động trong rừng, ven rừng và của của cơ quan, đơn vị có liên quan theo Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018; đồng thời thông tin về một số quy định, chế tài trong việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến chủ rừng, nhất là các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp lâm sinh.

 •   07/11/2022 04:11:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BNNPTNT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các biện pháp lâm sinh. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 118/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

 •   25/10/2022 03:08:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Nghị định 118/2021/NĐ-CP gồm 4 Chương 43 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, thay thế Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2012, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2020

 •   25/10/2022 03:02:00 AM
 •   Đã xem: 500
 •   Phản hồi: 0
Luật số 67/2020/QH14 gồm có 04 điều, cụ thể: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC; Điều 2. Bổ sung, thay thế, bỏ một số từ, cụm từ tại một số điều, khoản, điểm của Luật XLVPHC; Điều 3. Bãi bỏ một số điều khoản của Luật XLVPHC và Điều 4. Hiệu lực thi hành.
Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý,bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn huyện Lộc Ninh”.

Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý,bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn huyện Lộc Ninh”.

 •   22/08/2022 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0
Để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư; ngăn chặn, chấm dứt tình trạng săn, bắt tận diệt, hủy hoại môi trường sống tự nhiên dẫn đến việc thay đổi môi trường sống và hệ sinh thái, làm suy giảm số lượng. Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.
Đội KLCĐ & PCCCR tăng cường tuần tra bảo vệ rừng tại Ban QLRPH Bù Đốp.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật”

 •   13/07/2022 04:24:00 AM
 •   Đã xem: 617
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật”. Theo đó, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị rà soát và tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 18/10/2017 của Tỉnh ủy Bình Phước và Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tăng cường công tác kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn quản lý

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tăng cường công tác kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn quản lý

 •   26/06/2022 09:16:00 PM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, Đội KLCĐ&PCCCR (Đội) đã tăng cường triển khai, thực hiện việc kiểm tra truy xuất nguồn gốc lâm sản đối với các cơ sở chế biến, mua bán cất giữ lâm sản; các cơ sở nuôi, chế biến mẫu vật các loài động vật rừng (động vật hoang dã) trên địa bàn tỉnh.

Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   26/06/2022 09:15:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 138/QĐ - UBND Công bố Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Bình Phước: Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ngành trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Bình Phước: Ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ngành trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

 •   26/06/2022 08:57:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/12/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT Quy định về phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2022. Tổng cục Lâm nghiệp cũng đã có Công văn số 583/TCLN-KL ngày 21/4/2022, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 21 tại địa phương, trong đó có việc xây dựng quy chế phối hợp xác minh thông tin doanh nghiệp kê khai.
Cây xanh trồng tập trung trên lâm phần Ban QLRPH Tà Thiết năm 2021

Bình Phước: Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ.

 •   06/04/2022 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ phát động và phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 về việc phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”; Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ và kết quả thực hiện kế hoạch trồng cây xanh năm 2021 trên địa bàn tỉnh đạt được.
Kiểm lâm LHTX Bù Gia Mập - Phước Long hăng hái tuần tra bảo vệ tài nguyên rừng Khu di tích núi Bà Rà - Thị xã Phước Long

Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm và phát động thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2023)

 •   06/04/2022 02:47:00 AM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1053/QĐ-BNN-TCLN ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam và Quyết định số 1110/QĐ-BNN-TCLN Ban hành Kế hoạch thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2023).
Paner tuyên truyền

Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19”

 •   15/03/2022 03:50:00 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/3, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 604/QĐ-BYT ban hành Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19.
ảnh mj

Đề án Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ rừng cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2021 -2030

 •   13/03/2022 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 646
 •   Phản hồi: 0
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 177/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 – 2030.
Ảnh sưu tầm: Cây Cao su trồng trên đất lâm nghiệp

Thông tin về việc trồng cây Cao su trên đất lâm nghiệp không thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.

 •   25/01/2022 08:53:00 PM
 •   Đã xem: 457
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/9/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 5620/BNN-TCLN về việc đề nghị của UBND tỉnh Bình Phước về kết luật của Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, văn bản nêu rõ việc trồng cây Cao su trên đất lâm nghiệp không phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp.Văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT có nêu cụ thể:
Khẩu hiệu thi đua phòng chống Covid

Kiểm lâm Bù Đăng phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

 •   17/10/2021 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” theo tinh thần Kế hoạch số 523/KH-CCKL ngày 14/9/2021 của Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm Bù Đăng đã phát động phong trào thi đua trong toàn thể công chức và người lao động.
Những nội dung chính về “Dịch vụ môi trường rừng” theo Luật Lâm nghiệp 2017

Những nội dung chính về “Dịch vụ môi trường rừng” theo Luật Lâm nghiệp 2017

 •   14/12/2020 07:40:00 PM
 •   Đã xem: 4171
 •   Phản hồi: 0
Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã có hiệu lực trên phạm vi cả nước từ 01/01/2011 theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ và sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, chính sách chi trả DVMTR đã khẳng định hướng đi đúng đắn, mang lại những hiệu quả nhất định, góp phần cải thiện sinh kế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người làm nghề rừng và đồng bào các dân tộc ở các vùng miền núi, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu.Hiện nay, Luật Lâm nghiệp ra đời thay thế Luật bảo vệ và phát triển rừng thì các quy định về dịch vụ môi trường rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng đã được thể hiện đầy đủ và hiệu quả, cụ thể:
Những điểm mới của Luật Lâm nghiệp và những khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai tại địa phương

Những điểm mới của Luật Lâm nghiệp và những khó khăn vướng mắc trong công tác triển khai tại địa phương

 •   24/11/2020 07:52:59 PM
 •   Đã xem: 7260
 •   Phản hồi: 0
Luật Lâm nghiệp năm 2017, có 12 Chương với 108 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật Lâm nghiệp quy định về quy hoạch lâm nghiệp; quản lý rừng; bảo vệ rừng; phát triển rừng, sử dụng rừng; chế biến thương mại lâm sản; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; định giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp; khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp; quản lý nhà nước về lâm nghiệp và Kiểm lâm. So với Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004, Luật Lâm nghiệp năm 2017 có rất nhiều điểm mới, nhiều quy định bổ sung được Luật hóa thay vì các quy định trong các thông tư, nghị định trước đây
Những nội dung chính của Đề án văn hóa công vụ

Những nội dung chính của Đề án văn hóa công vụ

 •   19/08/2020 11:26:04 PM
 •   Đã xem: 5534
 •   Phản hồi: 0
Nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội
Giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện pháp luật về Lâm nghiệp

Giải đáp những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện pháp luật về Lâm nghiệp

 •   10/02/2020 03:34:04 AM
 •   Đã xem: 1041
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành công văn số 1425/TCLN-CPTT về việc giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp. Tại văn bản số 1425/TCLN-CPTT, Tổng cục Lâm nghiệp đã giải đáp 297 nội dung khó khăn, vướng mắc trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp của 43 tỉnh, thành phố, cụ thể:

Các tin khác

Dịch vụ công trực tuyến
Trả lời cử chi
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay1,888
 • Tháng hiện tại13,685
 • Tổng lượt truy cập596,293
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Trần Quốc Hùng - Chi cục trưởng - Trưởng ban biên tập
Đc: 673 đường Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT 0271.3.879461 - 0271.3.886.490 ; Email: CCKIEMLAMBINHPHUOC@GMAIL.COM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây