Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Bù Gia Mập tăng cường kiểm tra công tác phối hợp quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tuyến giáp ranh với huyện Bù Gia Mập và biên giới CamPuChia

Thứ ba - 07/12/2021 03:03 255 0
Trong tháng 10 năm 2021, Ban Chỉ đạo huyện do đồng chí Lê Quang Oanh - Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập- Trưởng Ban Chỉ đạo huyện làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Trần Văn Đà – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm LH,TX Bù Gia Mập – Phước Long – Phó thường trực Ban Chỉ đạo huyện và các đồng chí là lãnh đạo của các đơn vị Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban Quản lý RPH Đắk Mai, UBND xã Đắk Ơ đã tiến hành kiểm tra công tác phối hợp giữa các lực lượng ( Kiểm lâm, Công an, Huyện đội, Biên Phòng, Ban Đăk Mai, Xã Đắk Ơ, các đơn vị nhận khoán ) trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh biên giới.
Đoàn Kiểm tra xuất phát
Đoàn Kiểm tra xuất phát
Huyện Bù Gia Mập là huyện biên giới, miền núi  nằm trong vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên xuống đồng bằng, tiếp giáp với Vương quốc Camphuchia và các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, TX Phước Long, có vị trí chiếm lược vô cùng quan trọng cả về kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng. Được thiên nhiêu ưu đãi nên huyện Bù Gia Mập có nguồn tài nguyên rất phong phú và đa dạng đặc biệt là tài nguyên rừng với diện tích rừng và đất lâm nghiệp khá lớn khoảng 48.115,27 ha (trong đó rừng tự nhiên là 32.115,61 ha) có hệ động, thực vật rừng rất đa dạng phong phú. Nằm trong vùng mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo gió mùa với lượng mưa dồi dào đã tạo ra cho địa phương có rất nhiều sông, suối hồ thủy điện lớn, nhỏ như:  dòng Sông Bé chảy qua theo hướng Bắc Nam, lưu vực rộng khoảng 4.000 km2; Suối Đăk Huýt dài 80 km, Suối Đắk Lung dài 50 km, suối Đắk Lap dài 9 km lưu lượng dòng chảy trung bình đạt khoảng 100m3/s; hồ Thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Sóc Phú Miêng, và Phú Hòa.
Với vị trí địa lý đặc thù và tài nguyên rừng vô cùng đa dạng và phong phú do đó công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập luôn được lãnh đạo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Bù Gia Mập (Ban Chỉ đạo huyện)  đặt lên hàng đầu kể cả mùa khô và mưa.
Trước tình hình mưa lũ kéo dài, mực nước tại các sông Đắk Huýt và lòng hồ thủy điện Cần Đơn dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng nước lớn để vượt biên giới trái phép theo đường thủy từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại để thực hiện các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và các hành vi vi phạm về an ninh biên giới.
Trong tháng 10 năm 2021, Ban Chỉ đạo huyện do đồng chí Lê Quang Oanh - Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập- Trưởng Ban Chỉ đạo huyện làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Trần Văn Đà – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm LH,TX Bù Gia Mập – Phước Long – Phó thường trực Ban Chỉ đạo huyện và các đồng chí là lãnh đạo của các đơn vị Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban Quản lý RPH Đắk Mai, UBND xã Đắk Ơ đã tiến hành kiểm tra công tác phối hợp giữa các lực lượng ( Kiểm lâm, Công an, Huyện đội, Biên Phòng, Ban Đăk Mai, Xã Đắk Ơ, các đơn vị nhận khoán ) trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh biên giới. Tuyến kiểm tra là khu vực lòng hồ Cần đơn, tuyến đường sông Đắk Huýt, các Chốt bảo vệ rừng, Chốt kết hợp ...
Huyện Bù Gia Mập là huyện biên giới, miền núi  nằm trong vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên xuống đồng bằng, tiếp giáp với Vương quốc Camphuchia và các huyện Bù Đốp, Bù Đăng, TX Phước Long, có vị trí chiếm lược vô cùng quan trọng cả về kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng. Được thiên nhiêu ưu đãi nên huyện Bù Gia Mập có nguồn tài nguyên rất phong phú và đa dạng đặc biệt là tài nguyên rừng với diện tích rừng và đất lâm nghiệp khá lớn khoảng 48.115,27 ha (trong đó rừng tự nhiên là 32.115,61 ha) có hệ động, thực vật rừng rất đa dạng phong phú. Nằm trong vùng mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo gió mùa với lượng mưa dồi dào đã tạo ra cho địa phương có rất nhiều sông, suối hồ thủy điện lớn, nhỏ như:  dòng Sông Bé chảy qua theo hướng Bắc Nam, lưu vực rộng khoảng 4.000 km2; Suối Đăk Huýt dài 80 km, Suối Đắk Lung dài 50 km, suối Đắk Lap dài 9 km lưu lượng dòng chảy trung bình đạt khoảng 100m3/s; hồ Thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Sóc Phú Miêng, và Phú Hòa.
Với vị trí địa lý đặc thù và tài nguyên rừng vô cùng đa dạng và phong phú do đó công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Bù Gia Mập luôn được lãnh đạo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Bù Gia Mập (Ban Chỉ đạo huyện)  đặt lên hàng đầu kể cả mùa khô và mưa.
Trước tình hình mưa lũ kéo dài, mực nước tại các sông Đắk Huýt và lòng hồ thủy điện Cần Đơn dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng nước lớn để vượt biên giới trái phép theo đường thủy từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại để thực hiện các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và các hành vi vi phạm về an ninh biên giới.
Trong tháng 10 năm 2021, Ban Chỉ đạo huyện do đồng chí Lê Quang Oanh - Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập- Trưởng Ban Chỉ đạo huyện làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Trần Văn Đà – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm LH,TX Bù Gia Mập – Phước Long – Phó thường trực Ban Chỉ đạo huyện và các đồng chí là lãnh đạo của các đơn vị Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban Quản lý RPH Đắk Mai, UBND xã Đắk Ơ đã tiến hành kiểm tra công tác phối hợp giữa các lực lượng ( Kiểm lâm, Công an, Huyện đội, Biên Phòng, Ban Đăk Mai, Xã Đắk Ơ, các đơn vị nhận khoán ) trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh biên giới. Tuyến kiểm tra là khu vực lòng hồ Cần đơn, tuyến đường sông Đắk Huýt, các Chốt bảo vệ rừng, Chốt kết hợp ...
Hình ảnh: Đoàn kiểm tra xuất phát
 
Hình ảnh: Đoàn công tác kiểm tra trên tuyến đường sông Đắk Huýt
Qua  đợt kiểm tra Đồng chí Lê Quang Oanh chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo huyện đã đánh giá công tác phối kết hợp giữa các lực lượng rất tốt, tài nguyên rừng được bảo vệ, tuyến biên giới giữ vững, ổn định, người ra vào khu vực được kiểm soát chặt chẽ. Ban Chỉ đạo cũng giao cho Hạt Kiểm lâm liên huyện, thị xã Bù Gia Mập –Phước Long lập phương án trình UBND huyện xem xét thành lập chốt liên ngành đặt tại Chốt 52 (đường sông) - Ban QLRPH Đăk Mai nhằm đáp ứng công tác bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh và phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để xem xét, phê duyệt thực hiện.
Qua  đợt kiểm tra đ/c Lê Quang Oanh chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo huyện đã đánh giá công tác phối kết hợp giữa các lực lượng rất tốt, tài nguyên rừng được bảo vệ, tuyến biên giới giữ vững, ổn định, người ra vào khu vực được kiểm soát chặt chẽ. Ban Chỉ đạo cũng giao cho Hạt Kiểm lâm liên huyện, thị xã Bù Gia Mập –Phước Long lập phương án trình UBND huyện xem xét thành lập chốt liên ngành đặt tại Chốt 52 (đường sông) - Ban QLRPH Đăk Mai nhằm đáp ứng công tác bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh và phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để xem xét, phê duyệt thực hiện.
Hình ảnh: Ban Chỉ đạo kiểm tra tại chốt 52 đường sông -Ban QLRPH Đăk Mai

Tác giả bài viết: Mai Văn Hân

Nguồn tin: Hạt Kiểm lâm huyện Bù Gia Mập

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Dịch vụ công trực tuyến
Trả lời cử chi
Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay4,220
  • Tháng hiện tại4,220
  • Tổng lượt truy cập899,525
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Trần Quốc Hùng - Chi cục trưởng - Trưởng ban biên tập
Đc: 673 đường Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT 0271.3.879461 - 0271.3.886.490 ; Email: CCKIEMLAMBINHPHUOC@GMAIL.COM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây