Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh - Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 tại Hội nghị triển khai công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2020

Thứ sáu - 13/03/2020 00:02 292 0
Sau Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, ngày 26/2/2020 vừa qua tại Hội trường UBND tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh đã có kết luận chính thức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2020:
*Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Để công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn nữa, đặc biệt trong công tác PCCCR, hạn chế thấp nhất số vụ và mức độ thiệt hại về cháy rừng. Yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các cấp, các ngành, các đơn vị và cá nhân liên quan phải tập trung chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau:
1. Chủ động thực hiện rà soát kỹ phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của đơm vị đã xây dựng. Xác định cụ thể các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để bố trí các nguồn nhân - vật lực, đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh mới, không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn. Tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường lực lượng trực tại khu vực trọng điểm có nguy cơ dễ xảy ra cháy rừng.
2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục tăng cường chỉ đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng; phát huy hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2018; Thông báo số 511/TB-VPCP ngày 01/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; phát hiện sớm các đối tượng phá hoại rừng, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh.
3. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó chú trọng kiểm tra các dự án trồng rừng Cao su, Keo, Tràm… nhưng chưa thực hiện các biện pháp PCCCR.
4. Duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; luôn chủ động lực lượng, phương tiện để phát hiện và chữa cháy kịp thời.
5.Các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư để phát triển và phục hồi rừng gắn với hỗ trợ sinh kế cho người dân; Thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch cho lâm nghiệp sang mục đích khác theo đúng quy định, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và theo đúng quy định của pháp luật.
6. Phải có giải pháp sử dụng có hiệu quả nguồn tiền DVMTR phục vụ cho công tác QLBVR và PCCCR…..
7. Thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng và các cơ quan liên quan điều tra, khởi tố và đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.
8. Đề xuất các giải pháp, kế hoạch cụ thể nhằm ngăn chặn có hiệu quả các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về tài nguyên rừng; có giải pháp giải quyết dứt điểm, đồng bộ đối với diện tích đất xâm canh, đất giao khoán và rừng trồng chưa thành rừng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho các Chương trình 661, 327.
9. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm và giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng; Tăng cường trách nhiệm, ý thức bảo vệ rừng của người dân sống trong, gần các khu rừng đặc dụng trên địa bàn.
10. Thực hiện tốt công tác PCCCR, với phương châm phòng là chính, chữa cháy kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra cháy và cháy lớn. Làm tốt mọi công tác chuẩn bị, diễn tập, ứng trực PCCCR… sẵn sàng cho mùa khô năm 2020-2021 với các diễn biến bất thường của thời tiết.
 * Về nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị.
 1. UBND cấp huyện:
 - Chỉ đạo các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) ở địa phương thực hiện quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; đảm bảo lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, săn sàng phối hợp với các lực lượng ứng phó, xử lý khi có cháy rừng xảy ra.
 - Chỉ đạo các cơ quan tăng cường kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hoạt động buôn bán, các hoạt động nhập lậu, mua bán, chế biến, kinh doanh trái pháp luật động vật hoang dã nhằm ngăn chặn việc lây lan vi rút do dịch Covid 19.
- Triển khai việc giao rừng, cho thuê rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư để phát triển và phục hồi rừng gắn với hỗ trợ sinh kế cho người dân.
2. Sở Nông nghiệp và PTNT
- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm phối hợp các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, rà soát các tụ điểm phá rừng trên địa bàn, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật; xác định, truy quét các “đầu nậu”, xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là người có thẩm quyền nhưng thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản trái pháp luật.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn các công ty lâm nghiệp để hoạt động có hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
- Tăng cường cán bộ Kiểm lâm xuống các khu vực trọng điểm về cháy rừng để tham mưu cho cấp chính quyền cơ sở thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
- Tiếp tục tham mưu thực hiện Dự án Nâng cao năng lực PCCCR trên địa bàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan (Bộ đội, Công an) trong công tác điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.
- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ rừng tăng cường công tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
- Tham mưu điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng và quy hoạch bảo vệ phát triển rừng theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch lâm nghiệp sang mục đích khác theo đúng quy định, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở gây nuôi, chế biến, kinh doanh động vật hoang dã. Tăng cường công tác kiểm dịch, khử trùng, khuyến cáo Nhân dân hạn chế tiếp xúc với động vật hoang dã để ngăn ngừa lây nhiễm vi rút Corona. Tạm dừng hoạt động và vận chuyển lâm sản là động vật hoang dã ra khỏi địa phương đối với các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã có mắc bệnh truyền nhiễm.
- Tiếp tục rà soát diện tích đất có thể đưa vào quy hoạch trồng rừng thay thế, tham mưu UBND triển khai thực hiện theo quy định.
- Thường xuyên tổ chức tập tập huấn nghiệp vụ bảo vệ rừng – PCCCR cho lực lượng bảo vệ rừng; trong đó ưu tiên lực lượng bảo vệ rừng tại khu Di tích lịch sử Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết của Tỉnh đội.
3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:
- Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng, phương tiện chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm lâm trong công tác điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy cháy rừng theo quy định.
4. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu UBND tỉnh đảm bảo bố trí đầy đủ các nguồn kinh phí để thực hiện các phương án, dự án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng của các địa phương, cơ quan, đơn vị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
5. Các đơn vị chủ rừng
- Nghiêm túc triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 đã xây dựng. Đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao.
- Tạm dừng tất các hoạt động sử dụng lửa trong rừng, các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa trong xuất thời kỳ cao điểm dễ xảy ra cháy rừng.
- Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm và giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng; Tăng cường trách nhiệm, ý thức bảo vệ rừng của người dân sống trong, gần các khu rừng đặc dụng trên địa bàn.
 6. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Tỉnh đoàn: Tích cực phối hợp với các địa phương, các sở ngành liên quan và lực lượng kiểm lâm trong việc thực hiện tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, các văn bản quy định liên quan khác và cảnh báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Trần Thị Liên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Lợi ích của phần mềm nguồn mở là gì?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay654
  • Tháng hiện tại20,153
  • Tổng lượt truy cập1,948,005
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH PHƯỚC
Chịu trách nhiệm nội dung : Ông Trần Quốc Hùng - Chi cục trưởng - Trưởng ban biên tập
Đc: 673 đường Phú Riềng Đỏ, P. Tân Bình, TX Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
ĐT 0271.3.879461 - 0271.3.886.490 ; Email: CCKIEMLAMBINHPHUOC@GMAIL.COM
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây