13:31 ICT Thứ sáu, 24/09/2021
 
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tich thu(TB357)

357/TB-CCKL

02/07/2021 Tải về
2 Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (TB240)

TB_240_CCKL

12/05/2021 Tải về
3 Chi cục Kiểm lâm thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (TB781)

Thông báo số 781

27/11/2020 Tải về
4 Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tich thu(TB730)

TB_730

12/11/2020 Tải về
5 Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá_TB609

TB_609_TB-CCKL

21/09/2020 Tải về
6 Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá_TB591

TB_591

17/09/2020 Tải về
7 Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá T3

Thông báo 132

09/03/2020 Tải về
8 Chi cục Kiểm lâm thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá ( Le)

Thông báo số 99

26/02/2020 Tải về
9 Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá 06 hộp gỗ xẻ Cẩm Lai

Thông báo số 59 - CCKL

12/02/2020 Tải về
10 Thông báo 201

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

09/04/2019 Tải về
11 Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá

TB_31_CCKL

11/01/2019 Tải về
12 Thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá

TB_20_CCKL

07/01/2019 Tải về
13 TBGB 7/2017

Thông báo giao ban tháng 7/2017

25/07/2017 Tải về
14 TBGB 6/2017

Thông báo giao ban tháng 6/2017

23/06/2017 Tải về
15 TBGB 11/2016

Thông báo giao ban tháng 11/2016

25/11/2016 Tải về
16 TBGB 9/2016

Thông báo giao ban tháng 9/2016

27/09/2016 Tải về
17 TBGB 7/2016

Thông báo giao ban tháng 7/2016

25/07/2016 Tải về
18 TBGB 6/2016

Thông báo giao ban tháng 6/2016

Tải về
19 TBGB 5/2016

TBGB 5/2016

24/05/2016 Tải về
20 Thông báo giao ban tháng 8/2015

TBGB_T8_2015

25/08/2015 Tải về
21 Thông báo giao ban tháng 7/2015

TBGB_T7_2015

23/07/2015 Tải về
22 Tháng 11/2014

TBGB_T11_2014

28/11/2014 Tải về
23 T9/2014

TBGB T9/2014

26/09/2014 Tải về
24 TB giao ban tháng 7/2014

Thông báo giao ban tháng 7/2014

25/07/2014 Tải về
25 Thông báo giao ban tháng 6/2014

Thông báo giao ban tháng 6/2014

25/06/2014 Tải về
26 Thông báo giao ban tháng 5/2014

Thông báo giao ban tháng 5/2014

27/05/2014 Tải về
27 Thông báo giao ban tháng 4/2014

Thông báo giao ban tháng 4/2014

24/04/2014 Tải về
28 Thông báo giao ban tháng 3/2014

Thông báo giao ban tháng 3/2014

24/03/2014 Tải về
29 Thông báo giao ban tháng 2/2014

Thông báo giao ban tháng 2/2014

27/02/2014 Tải về
30 Thông báo giao ban tháng 1/2014

Thông báo giao ban tháng 1/2014

25/01/2014 Tải về
 

Thông báo

  • Hạt Kiểm lâm Đồng Phú thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá (TB26)

    TB_26/HKL-ĐP

    view : 19 | down : 14
  • Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tich thu(TB357)

    357/TB-CCKL

    view : 21 | down : 10

Cảnh báo cháy rừng

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

....