22:54 EDT Thứ hai, 26/07/2021
Tìm kiếm nâng cao
 
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Hạt Kiểm lâm Đồng Phú Thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá (TB số 21)

21/TB-HKL

10/08/2020 Tải về
2 Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ

Về công tác văn thư

04/03/2020 Tải về
3 Hạt KL Bù Đăng Thông báo lựa chọn tổ chức bán tài sản đấu giá

Thông báo số 47/TB-HKL

21/11/2019 Tải về
4 98/TB-HKL

Hạt KL Bù Gia Mập - Phước Long Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

29/05/2019 Tải về
5 Quyết định phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

Quyết định phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ của Thủ tướng Chính Phủ

26/12/2018 Tải về
6 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP Về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

01/01/2019 Tải về
7 QĐ số 518/QĐ-SNN-VP ngày 26/11/2018

QĐ Phê duyệt danh sách công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2018. File tải tại đây

28/11/2018 Tải về
8 Thông báo số 378/TB-CCKL

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

03/06/2018 Tải về
9 Công văn số 367/CCKL-QLBVR

Góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết về Đề án giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017 - 2020 (Xem Bản đồ; góp ý dự thảo tại đây)

28/05/2018 Tải về
10 Thông báo số 12A/TB-ĐHCNMĐ

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 của Học viên Khoa học xã hội tại Trường Đại học Công nghệ Miền đông

19/04/2018 Tải về
11 Thông báo số 094/TB-ĐHCNMĐ

Thông báo tuyển sinh Đại học hệ vừa học vừa làm năm 2018

09/04/2018 Tải về
12 Thông báo số 33/TB-KLCĐ

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

14/05/2018 Tải về
13 Thông báo số 08/TB-KL

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

09/05/2018 Tải về
14 Công văn số 33/KL - TTPC

Về việc đăng tin thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tang vật, phương tiên vi phạm hành chính bị tịch thu

09/05/2018 Tải về
15 Thông báo số 21/TB-KLCĐ

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

07/05/2018 Tải về
16 Công văn số 22/KL - TTPC

Về việc đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

07/05/2018 Tải về
17 Công văn số 45/TCBQLNN II-ĐT

Về việc thay đổi thời gian học lớp Bồi dưởng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên chính

26/04/2018 Tải về
18 Thông báo số 04/TB-TCBQLNN II

Thông báo về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên chính

18/04/2018 Tải về
19 Thông báo số 05/TB-TCBQLNN II

Thông báo về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên

18/04/2018 Tải về
20 Thông báo số 54/TB-PHĐHLN-TTKL

Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Kiểm lâm viên K1/2018

11/04/2018 Tải về
21 Kế hoạch Số 19/KH-SNN-TC

Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

17/04/2018 Tải về
22 Thông báo việc lưa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản - Chi cục Kiểm lâm

Thông báo việc lưa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản - Chi cục Kiểm lâm

07/03/2018 Tải về
23 Thông báo việc lưa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản - Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú

Thông báo việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản - Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú

09/03/2018 Tải về
24 Công văn số 1115/KL-TC

Về việc triển khai đánh giá công chức năm 2017. File tải về tại đây

15/12/2017 Tải về
25 Công văn số 1066-KL-TC V/v hướng dẫn thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2017

Kê khai minh bạch tài sản 2017. File tải về tại đây. (File tải trong khung Nội dung chi tiết)

04/12/2017 Tải về
26 Quyết định số 2551/QĐ-BCĐCTPTLN ngày 13/10/2017

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Phước

12/10/2017 Tải về
27 Quyết định số 2549/QĐ-BCĐCTPTLN ngày 13/10/2017

Về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Bình Phước

12/10/2017 Tải về
28 CV số 826/KL-TC ngày 19/9/2017

Về việc cung cấp số liệu phục vụ công tác xây dựng Đề ánCác biểu mẫu kèm theo Tải về tại đây

18/09/2017 Tải về
29 CV số 783/KL-TC ngày 13/9/2017

Về việc thực hiện giao biên chế và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

12/09/2017 Tải về
30 TB số 123/TB-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước

Thông báo một số nội dung cơ bản "chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn"

05/09/2017 Tải về
1 2 3  Trang sau
 

Thông báo

  • Hạt Kiểm lâm Đồng Phú thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá (TB26)

    TB_26/HKL-ĐP

    view : 6 | down : 2
  • Chi cục Kiểm lâm Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tich thu(TB357)

    357/TB-CCKL

    view : 8 | down : 2

Cảnh báo cháy rừng

Văn bản

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

....