10:51 ICT Thứ hai, 01/03/2021
 

Giới thiệu sơ lược Chi cục Kiểm lâm

Tên đơn vị: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước
số điện thoại liên hệ: 06513.879.461
Email của đơn vị: kiemlambinhphuoc@gmail.com

Địa chỉ: số 673 đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Chức năng nhiệm vụ của Chi cục
 /uploads/about/2018-qd-267-so-nn-qdinh-cn-nvu-qh-cua-cckl.pdf


Trụ sở Chi cục
Xem thêm thông tin tổ chức chi cục tại mục Tổ chức http://kiemlam.binhphuoc.gov.vn/index.php?language=vi&nv=organs


 

 

 

Thông báo

  • Hạt Kiểm lâm Đồng Phú Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá

    10/HKL-TTPC

    view : 0 | down : 0

Cảnh báo cháy rừng

Truy cập nhiều

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website từ nguồn nào?

Người khác giới thiệu.

Báo đài

Tìm kiếm

Khác

....